Freelance copywriter prijs

Een freelance copywriter intern in uw bedrijf: wat moet dat kosten?

Kost interne freelance copywriter: appelen en peren

Het gebeurt. Wanneer men wil kiezen voor een freelance copywriter intern in het bedrijf, lijkt de prijs voor sommige klanten te hoog. Men vergelijkt het maandelijkse salaris met een uurtarief. Zonder het grotere plaatje van salarispakketten, secundaire voordelen en verlofdagen in rekening te brengen.

Zelfs als we de meerwaarde die een interne copywriter oplevert voor uw bedrijf buiten beschouwing laten, blijkt de keuze voor een freelance copywriter verrassend zacht voor uw bedrijfsbudget. En in vele gevallen is het veel kostenefficiënter dan een vaste medewerker aan te werven voor de job.

  • “Zegt u nu dat een freelance copywriter mijn bedrijf minder kost?”

Inderdaad. Volgt u even mee?

De rekensom

Laat ons de factuur van een freelance copywriter vergelijken met het loonstrookje van uw vaste medewerkers.

Met een freelance copywriter is het eenvoudig. Het uurtarief, maal de gewerkte uren, is het bedrag dat verschijnt op de factuur.

Voor uw vaste krachten ligt dat anders. Eerst is er het basissalaris. Maar de kosten van dat salaris liggen véél hoger voor de onderneming. Er zijn belastingen voor werkgever en werknemer, sociale zekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing. En vergeet zeker de 13de – en soms 14de – maand niet.

Dan hebben we nog niet gesproken over secundaire voordelen. Groepsverzekering, telefoon, internet, opleidingen en seminaries, pensioenvoordelen …

Oh, en vergeet niet: ook uw vaste medewerkers hebben recht op quality time met de familie. Verlofdagen, weekenddagen, feestdagen … Tijd die u betaalt, maar die geen meerwaarde oplevert voor uw bedrijf.

Een heldere blik

Dus ja, de eerste blik op het tarief van een freelance copywriter kan u verrassen. Maar als u alles in rekening brengt, merkt u op dat een freelance copywriter intern inschakelen, kostenvriendelijker is dan het aanwerven van een vaste medewerker – zeker wanneer u kijkt naar deeltijdse profielen of als u flexibel wilt inspelen op een specifiek project.

Benieuwd naar de impact van een freelance copywriter op uw budget – en uw marketing? Contacteer ons nu!